In het Duitse blad voor de kermis ‘Kirmes & Park Revue’ is een mooi artikel afgedrukt over het 50-jarig jubileum van de aalmoezenier en KSCC dat 6 juni gevierd werd. Het artikel is geschreven door Nina Crommelin en Martina Füger-Schmidt. foto’s zijn van Atze J. Lubach en Sascha Ellinghaus.