Beste vrienden en vriendinnen van het internationale circus festival in Latina.

Helaas kon vanwege de Coronapandemie het festival in Latina vorige jaar, 2020 niet doorgaan.

Corona was de spelbreker. Van harte hopen wij dat u gezond en inmiddels allemaal gevaccineerd bent. In Italië waren er veel slachtoffers te betreuren. De getroffen familieleden wensen we sterkte en hoop toe. Wij twijfelen, zij weten beter. Er zijn natuurlijk altijd mensen die het nut van vaccinatie niet inzien. Een gesprek is soms moeilijk. Soms slaan argumenten wel aan: als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor degene die je tegenkomt, voor je naaste. “Ja, maar ik weet niet wat er in dit vaccin zit?” “Neen, maar weet jij wat in een snack zit?”

De brief wordt voorgelezen door aalmoezenier Van Welzenes sdb.

Wij hebben het Festival gemist. In onze gedachten waren wij vorig jaar bij u die dit festival altijd voortreffelijk organiseerden. Bij de familie Montico, maar ook bij de artiesten, die via dit festival hun talenten toonden in de hoop te worden uitgekozen te mogen optreden in circussen in Europa en ver daarbuiten. Wat ging er in u om toen u moest besluiten het festival in Latina niet door te laten gaan? Met plezier dachten wij aan de h. Mis op de zondagmorgen. Een feest waarin zoveel mensen, jeugd en jongeren, met zang en muziek eucharistie vieren. Een feest in sfeer van don Bosco.

Alle pastores, in het internationale oecumenische FORUM verbonden, zetten zich in voor het welzijn van onze gemeenschap door gebed in de vieringen, maar ook door hun persoonlijke aanwezigheid in deze zeer zorgelijke tijd. Er waren en zijn heel veel financiële zorgen, die een basis vormen voor sociale zorgen en sociale problemen. Wij als pastores kunnen soms even de nood lenigen. Dat brengt structureel geen oplossing. Maar goed luisteren, een goed gesprek of een bemoedigend woord doen wonderen.

Er zijn ook andere zorgen die het circus bedreigen. Wij denken maar aan alle discussies die gehouden worden over het welzijn van onze dieren. Die protesteerder moeten maar eens een maand in het circus meedraaien. Zij komen dan hopelijk tot een andere conclusie. De dieren krijgen een uiterst verantwoordelijke sociale en medische zorg en zij vormen een geheel met de circusfamilie.

Ondertussen werken de pastores ook aan de bevordering van goed onderwijs. De organisatie ENTE jaagt een sterke motor aan met haar leden uit heel veel Europese landen, haar contact in Brussel.

Het presidium waarvan ik president mag zijn is ervan doordrongen dat goed onderwijs belangrijk is voor de toekomst van het Circus. Voor de toekomst dat artiesten of beginnend artiesten zich zo mogen ontwikkeling dat het Circus niet alleen toekomst heeft, maar het een relationele werking in de samenleving heeft: verbindend, bruggen bouwend naar elkaar toe.

Bestuurders en medewerkers van de sociaaleconomische organisaties ECA FMC kunnen ook op onze steun rekenen. Wij brengen hen in contact met artiesten hun gezinnen en medewerkers die het moeilijk hebben, leggen contacten met de plaatselijke regionale en landelijke overheid.

Het pastorale team heeft hiervoor omdat zij midden in de gemeenschap staan een bijzondere gevoelige antenne. Diaconale zorg staat in het pastoraat hoog op de prioriteitenlijst.

Persoonlijk contact waar mogelijk en verantwoord blijft een prioriteit. De Social Media zijn een uitstekend instrument om virtueel het pastoraat vorm te geven. Diverse pastores benutten deze mogelijkheid: videoboodschappen, livestream uitzendingen van de zondagse h. Mis. Kijkt u maar op YouTube, u vindt er een schat van informatie.

Van harte hopen de leden van het FORUM dat uw Festival: Italian Circus Talent Festival, Corona proof doorgaat, dat vele artiesten hun talenten mogen laten zien.

De pastores bruggenbouwers naar elkaar, een verbinding in de oecumenische die leidt tot een verbinding met God.

Blijf gezond

Hope and pray

Bernhard van Welzenes sdb