Broeder Paul Renders

Op zondag 15 januari was het feest aan boord van het Kerkschip St. Jozef in Antwerpen. Pater en franciscaan Paul Renders ofm vierde niet alleen zijn 70ste verjaardag, maar ook 40 jaar als priester en 10 jaar als aalmoezenier van de Rijn- en Binnenvaart Antwerpen.

Het kerkschip zat vol. Prachtige bloemen werden afgegeven aan het schip vanuit het verre Chili door zijn vroegere, franciscaanse jeugdclubs aldaar en honderden kaartjes en gelukwensen en vele diploma’s, eretekens en cadeaus waren voor pater Paul.

Hieronder volgt een korte bloemlezing uit de toespraken op het feest:

Ik ben aan pater Paul gaan vragen of hij het goed vond dat we zijn 70 ste verjaardag, 10 jaar aalmoezenier en 40 jaar priester wilden vieren op het kerkschip. Hij vond dat een prachtig idee. Ik heb dat verteld aan al de schippersverenigingen in Antwerpen en iedereen wilde meedoen aan dit feest: de Koninklijke Schippersgilde, de Scheepsboys- en girls, het museumschip Angèleke, de Lourdesvrienden, de kleuterschool De Schroef en de Beheerraad van het Kerkschip…
Vanwege Victor, scheepsboys- en girls.

Jij bent gewoon hartelijk, een goede herder die voor iedereen die nood heeft aan spiritualiteit en bemoediging.
Zoals altijd straal jij vrijheid, enthousiasme en verbondenheid uit die warmhartig gericht is naar je medemensen. En je tilt hen op door jouw nabijheid, je luisterend oor en je bemoedigende woorden.
Iedereen hoort erbij en niemand wordt uitgesloten, om welke reden ook. Wat God jou gegeven heeft aan talenten en mogelijkheden maak jij dag na dag vruchtbaar en hopelijk nog vele jaren.
Wij allen delen in je jubilerende dank en hopen je nog vele jaren in ons midden te hebben. Ga verder met je pelgrimstocht in geloof, hoop en liefde.
Vanwege de Koninklijke Schippersgilde Sint-Jozef.

Beste Pater,
Er valt heel wat te vieren voor u: van harte gefeliciteerd met je 40-jarig priesterschap, je 10 jaar inzet op het kerkschip en je 70 ste verjaardag.
We denken dat het 40-jarig priesterschap je het nauwst aan het hart ligt, en terecht. Dank voor je betrokkenheid bij het kerkschip. We appreciëren dit enorm. Niet altijd een gemakkelijke taak, maar je doet dit met verve, met de nodige humor en tact in de menselijke relaties.
Namens het bestuur van het Apostolaat der Schippers.

En nog leuke zinnetjes, waarvan de auteurs anoniem blijven:
Wij vonden bij u een luisterend, open-minded. non-judging ear en we mochten onze inbreng doen …
Tu es notre port dans la tempête, onze rots in de branding, onze Képhas ..,
Op je frêle schouders draag je zoals Atlas het gewicht van de vracht.
Woelige wateren heb je doorstaan, moeilijke mensen bracht je tot bedaren. Eenvoudige geesten tilde je op en hoogmoedigen leerde je nederigheid.
Je verkoos om niet het hart van één vrouw, maar om de harten der mensen te bekoren, mensen die zelfs op verre afstand zich nog steeds dicht bij jou voelen. Want geloof kent geen grenzen of afstanden, geen tijd maar eeuwigheid. (teksten vanwege de redactie).

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Broeder Pauls reactie:
Beste mensen allemaal, jullie hebben me verrast met ongelofelijk mooie woorden en gebaren. Zoveel meer dan ik “verdien”, dat besef ik heel goed… Heel dankbaar ben ik jullie voor alles. Speciale dank aan allen die dit feest met veel liefde en deskundigheid, zo eigen aan onze schippers, hebben georganiseerd!
Het schip zat vol, maar geen nood: voor al de anderen volgt er wel “een tweede beurt ” op vrijdag 21 april om 11uur voor confraters, familie, klasgenoten, vrienden, enz. … De schippers die er niet bij konden zijn bij de eerste beurt zijn dus nu ook hartelijk welkom! Maar wel even inschrijven dan en contact met mij opnemen, want “vol is vol”. Een dikke en dankbare knuffel voor u allen en nog een gezegend jaar!

Paul Renders, minderbroeder-franciscaan, aalmoezenier Binnenvaart.

Overgenomen uit ‘Ons Roer’ Schippersbode voor varende & oud-varende. jg 5 nr 1 jan/febr. 2023