De nieuwe Langszij van het LOVK is uit. Thema is Malle getallen. Lees Langszij door hieronder met de link naar de website van LOVK te gaan en te kiezen voor de button Langszij.

Of ga direct naar de pdf van Langszij. Klik hier.

Malle getallen…

Over cijfers en aantallen

Kinderen leren al vroeg tellen, begrip krijgen voor hoeveelheden en volgorde bepalen. Processen die spelenderwijs een mooi resultaat opleveren. Hoe verlopen die processen precies? Wat is veel, wat is weinig, wat is meer en wat is minder? Wie is de eerste? Wie is de laatste? In de klas en tijdens het buitenspelen worden veel rekenspelletjes aangeboden. Het zorgt ervoor dat het geleerde geautomatiseerd wordt en dat de kinderen spelenderwijs basisvoorwaarden opdoen voor het tellen en het latere rekenen.