Overleden zondag 31 maart jl., in de leeftijd van 85 jaar, Adriaan de Bot, echtgenoot van Mevr. Nel de Bot-Hamers.

De uitvaartdienst heeft op woensdag 10 april plaatsgevonden in de voormalige RK Kerk van Knegsel, Steenselseweg.

Na de dienst werd Adriaan begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aldaar.

Correspondentieadres: Froukje dee Bot, Waldeck Pyrmontlaan 25, 3762 CK Soest.