Op woensdag 7 september is, op de leeftijd van 81 jaar, Gerard van Groningen overleden. Echtgenoot van Tiny van Groningen – van Drumpt.

U kunt afscheid nemen van Gerard in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Staddijk 130 te Nijmegen, op dinsdag 13 september van 16.45 – 18.00 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 14 september om 12.30 uur in de St. Stevenskerk, St Stevenskerkhof 62 te Nijmegen. Aansluiten zal de crematie in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres: DELA uitvaartverzorging. Staddijk 130, 6537 TW Nijmegen. T.a.v. Fam. Van Groningen.