Op dinsdag 23 januari is op de leeftijd van 88 jaar, in zijn vertrouwde omgeving, rustig ingeslapen Joannes Bernardus (Jan) van Steen, oud-schipper uit Beuningen.

De afscheidsplechtigheid heeft op dinsdag 30 januari plaatsgevonden in de aula van crematorium Rijk van Nijmegen te Beuningen.

Correspondentieadres: Geison 12, 6641 NX Beuningen.