Op woensdag 31 januari is, op de leeftijd van 75 jarige leeftijd, Elske Catharina (Els) Roels – Dauphin overleden. Weduwe van Toon Roels.

De crematiedienst werd gehouden worden op maandag 5 februari in de Schelde aula van crematorium Zoomstede te Bergen op Zoom.

Correspondentieadres: Brouwerijbaan 6, 4615 AA Bergen op Zoom.