Op 28 september 2022 is overleden de heer Johan van Weel. Weduwnaar van Reina van Weel.

Correspondentieadres: Gustav Heinemannstrasse 7a, D-464446 Emmerich