Een goed voorbereid feest. In de voorbereiding waren de ouders en familie met de kinderen zeer actief en inspirerend. Een extra aan dit feest was de doop van Mace, het broertje van Jolie Kopman. De collage hadden ze samen gemaakt, de liedjes uitgekozen. De kinderen lazen de Bijbelverhalen, de uittocht uit Egypte en het verhaal van het laatste Avondmaal en natuurlijk een eigen gemaakt gebedje.
Foto’s laten de sfeer van de viering zien: Laat de kinderen en iedereen van goede wil tot mij komen… alle mensen. Foto’s: Rinus Oome.