Tweede Kerstdag, de start van het gouden jubileumjaar was met het voorgaan van bisschop Ad van Luyn sdb een inspirerend gebeuren.
De muziek werd verzorgd door Martin Hoenselaar (orgel), Jeroen en Phillip van de Ven (trompet en hoorn), Dinie Jacobs (fluit), Sylvia Greve (zang), Ingeborg Hubens (piano) en het KSCC Kerkkoor.
De aalmoezenier werd nog toegesproken door Tonny van der Veeken, namens de staf van het KSCC en heer Jos Rouw namens het bestuur van het KSCC en Landelijke Parochie, namens de familie nichtje Lieke Beijer en Bert van Balkom sdb namens de medebroeders.
De aalmoezenier bedankt iedereen voor de felicitaties en blijken van waardering.
Binnekort hopen wij u te kunnen melden wat de jubileumactie heeft opgebracht. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Foto’s: Michiel Jacobs.