De kermis in Budel kon eidelijk weer doorgaan. De mis is goed bezocht. Let op de twee wit-gele ballonnenzuilen aan weerskanten van het altaar. Het 50-jarig jubileum van de aalmoezenier is niet vergeten. Foto’s: Atze Lubach.