Kermis mis in Echt zondag 2 oktober

Een groot feest. Goed voorbereid door Peter Roufs. Een prima verzorgd boekje, prachtige bloemversiering en koor Corde et Animo. Geluid perfect: en dit alles in de autoscooter van Minus Hinzen. Natuurlijk werden kinderen bij de Overweging vanuit een autootje betrokken: dit schept altijd aandacht.

Na de viering werden Peer Hoefnagels en postuum zijn vrouw Bep, jarenlang lid van de Echter Kermis commissie en Atze Lubach voorzitter van de BOVAK onderscheiden met het speldje van verdiensten van het internationale oecumenische pastoraat.

Na afloop konden we genieten van concert van jonge musici, ik denk uit Echt en omgeving, onder het genot van een kop koffie en oliebol.
Het pastoraat vormt mede het draagvlak voor het doorgeven van de kermiscultuur. Lisbeth Verwijlen had een gedicht in het Limburgs naar aanleiding van ‘Óos Jubileum’ opgesteld dat zij voor de viering voorlas vergezeld van een bijpassend cadeau. Het gedicht staat onder de foto’s.

Foto’s: Atze Lubach.

Echter Kirmes

Beste luuj van Ech en omstreeke,

 Weer zitte noe weer hie,
de botsauto’s op ein graote rie.
De stjeul stoan d’r veur,
de bloame in prach en kleur.
Dit alles sjtuit om ’t altoar hear,
omdet weer viere de Kirmes Mes zoa gear!
Auch Aalmoezenier van Welzenes is weer hie,
det stjumt os allemoal blie.

 Op oos Echterkirmesfeas,
wil ich feliciteere allerears.
De Aalmoezenier dea hie bie os sjtuit,
en altied zoa sjoan de H. Mes duit.
Noe zalt geer dinke, feliciteere woomit?
nauw omdet hea 50 joar in ’t Preestersvak zit!
Eers geaf ich hem ein handj,
en den ein kadoo oet oos Echterlandj.
Get lekkers van vreuger hear,
det kreege weer mit de Kirmes gear.
Nea gein sjtuk vlaai of kirmessoep,
auch geine groate zak snjoep.
Mer ein knapperig keukske nog ambachtelik gemaak,
en joa det is de echte Echtersjmaak.
Noe dees felicitatie is gedoan,
kinne weer mit de res verder goan.

Weer goan geneete van muzikaale klanke,
doaveur wil ich alvas ’t Deelgaarderkoor bedanke.
En ’t sjoane orgel waat zal klinke,
duit mich altied aan de caroucel dinke.
Loestre noa de Aalmoezenier zien sjoan weurd,
jao en den ….. Kirmes viere wie ’t zich geheurt.
Mit nuuj kleier aan, sjpas, plezeer, en lekker eate,
det letste zulle wer zeker neet vergeate!

Beste luuj van Ech en omstreeke,
noa dees Kirmesdaag hubbe weer weer oetgekeeke,
Geneet d’r van,
zoalang es ’t mer kan!

Lisbeth Verwijlen