De kermis mis in Roosendaal is zeer goed bezocht. Meer dan 200 mensen woonde de mis bij. De mis werd voorgegaan door aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb met assistentie van kapelaan Igo Renjaan van de Sint Norbertusparochie Roosendaal. De H. Mis werd muzikaal ondersteund door het ‘Gemengd Koor Langdonk’ met Wilma van Ineveld en Jack Buijs.

Na afloop was er koffie drinken op het voorplein van de Onze Lieve Vrouwekerk. De organisatie van de kermis mis was zoals altijd in handen van Sjaak Sebregts, koster van de O.L. Vrouwekerk aan de Kade in Roosendaal. Foto’s: Liek Do.