Ook in Tilburg kon na jaren van corona de kermis mis weer doorgaan in de autoscooter van de familie De Voer. De goed bezochte kermis mis werd muzikaal ondersteund door STEM Entertainment. Na de mis kreeg de aalmoezenier voor zijn 50 jarig jubileum van de gemeente Tilburg een cheque van € 500,- aangeboden uit handen van evenementenwethouder Maarten van Asten.
De laatste twee groepsfoto’s zijn nogal uniek omdat er tijdens de viering maar liefst 4 (ex) Kermiswethouders aanwezig waren: vlnr Erik de Ridder, Hans Janssen, Rolph Dols & Maarten van Asten (nieuw miv 2022). In het midden staat de Kermiscoördinator van Tilburg, Jet van Baast.

Foto’s: Atze Lubach-Koers.