De Allerzielenviering was zeer goed bezocht. Veel mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om samen de overledenen van het afgelopen jaar te gedenken. De viering werd voorgegaan door landelijk aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb en muzikaal ondersteund door Dinie Jacobs, trompettisten Antoin Kuenen en Marc Traa en het KSCC Kerkkoor o.l.v. Martin Hoenselaar. Hans Jacobs hield een inspirerende lezing. Na de viering ontvingen de families van de overledenen een mooie kaars en een roos ter herinnering. Daarna was er een lekker bakje koffie of thee met een oliebol geschonken door de familie Knubben Duijts. Voor de kinderen was er limonade.

Foto’s: Gerus Brugman.