De lezingen gegeven door Atze J. Lubach-Koers, de voorzitter van de BOVAK (de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders) en aalmoezenier Bernhard van Welzenes, directeur van het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum in Nijmegen in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis gaan niet door.

(Onder voorbehoud). De lezingen worden verplaats naar zondag 1 oktober. Na de kermis mis in de autoscooter op de Nijmeegse Kermis.