Beste leden,

Vandaag, 7 april 2022, is Koninklijke Binnenvaart Nederland officieel opgericht. Dat betekent dat er een einde komt aan het tijdperk van Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB). Dit is voor ons allemaal een bijzonder moment waar we lang naartoe gewerkt hebben. Uw lidmaatschap zal automatisch overgaan in een lidmaatschap bij KBN. Gefeliciteerd, u bent nu lid van dé koninklijke binnenvaartbranchevereniging van Nederland!

Ook minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat feliciteert u en ons met de start van KBN. Bekijk zijn persoonlijke boodschap hieronder:

Vandaag, de dag van de oprichting van KBN, wordt ook het logo gepresenteerd. Een modern en toekomstbestendig logo dat duidelijk laat zien waar KBN voor staat. Het vervoer over water wordt op een abstracte wijze inzichtelijk gemaakt en de kroon maakt het geheel af. De kroon op het werk. KBN lanceert vandaag het logo en de bijpassende huisstijl, door middel van onderstaande video:

Hoe nu verder?

In de aanloop naar de oprichting van KBN is al begonnen met het vormgeven van de nieuwe organisatie, zoals statuten, bestuur, personele bezetting, huisstijl en financiën. Echter kunnen we, nu de oprichting officieel is, gaan starten met de verdere vormgeving van KBN. De integratie van de kantoren kan nu beginnen: administratie, financiën, secretariaat, contributiesysteem, communicatie en ICT moeten allemaal worden samengevoegd en  opnieuw worden ingericht.

Ook zal KBN de komende de tijd nog vanaf twee locaties opereren, respectievelijk de kantoren van BLN (Zwijndrecht) en CBRB (Rotterdam). Binnenkort zal de definitieve beslissing vallen waar KBN zich zal vestigen. Op een volgend moment zal de organisatie dan op één adres gevestigd zijn.

Het contact en communicatie (e-mail, telefoon, website, nieuwsbrief, app e.d.) blijft voorlopig, zoals u gewend bent, van BLN of CBRB. Bij vragen verzoeken wij u voor nu contact op te nemen met de locatie of personen waarmee u bekend bent. Wanneer dit in de komende tijd wijzigt, dan zal u hierover worden geïnformeerd.

Voor het verhaal van KBN kijkt u op www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl, de vertrouwde en inhoudelijk informatie vindt u op www.binnenvaart.nl en/of www.bln.nl.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn te melden, dan brengen wij u daar uiteraard van op de hoogte. Wij bedanken u voor het gestelde vertrouwen en kijken, samen met u, uit naar een mooie toekomst van Koninklijke Binnenvaart Nederland.

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Binnenvaart Nederland

Paul Goris

Voorzitter