De nieuwe schoolgids kunt u lezen en/of downloaden via deze link op de website van het LOVK.

Er ligt een nieuwe schoolgids voor u die u uitvoerig informeert over de manier waarop de LOVK het onderwijs gestalte geeft. U leest wat u van ons mag verwachten en waarop u ons mag aanspreken. Het onderwijs zelf wordt uitvoeriger beschreven in diverse beleidsdocumenten, die u kunt inzien op de locaties of op www.lovk.nl.

We verwijzen ook graag naar onze website www.zelflesgeven.nl waar veel praktische informatie te vinden is.

Hoewel deze schoolgids zeer uitgebreid is, staat toch niet alles er in. Ook kan informatie in de loop van het schooljaar veranderen. Op de website kunt u steeds de meest actuele informatie vinden. Verder worden ouders via de landingspagina van VarenderWijs op de hoogte gehouden van de actualiteit binnen de LOVK.

En natuurlijk kunt u altijd bellen met een van de medewerkers of naar het Landelijk Bureau van de LOVK.

Vanzelfsprekend zijn uw opmerkingen welkom.

Managementteam LOVK