Negen dagen stilstaan bij klimaat en armoede

Vanaf vandaag – 3 november – staan we in het bisdom van ’s Hertogenbosch met een Noveen negen dagen stil bij klimaat en armoede.

Monseigneur De Korte ontstak vanmorgen de noveenkaars en gaf een reflectie op de pauselijke documenten Laudato Si’ en Fratelli Tutti.

Bekijk en beluister op de website van het bisdom hoe de bisschop opnieuw de oproep laat klinken om onze onverschilligheid ten aanzien van de schepping en elkaar los te laten, en om barmhartig en solidair te zijn!

In tegenstelling tot eerdere berichten komt iedere dag de nieuwe noveendag om 10.00 uur al online en is er ook een speciale noveen voor de kinderen. We hopen van harte dat alle parochies en locaties zich aansluiten bij dit noveen dat op 11 november met het feest van Sint Maarten wordt afgesloten.

Zo gaan we met elkaar op weg naar de Werelddag van de Armen op 13 november. En we gaan niet alleen: met de Noveen zijn we onderdeel van de wereldwijde driejarige campagne ‘Together We’ van Caritatis Internationalis. Hieronder reiken we een voorbede aan voor 13 november.

Werelddag van de Armen, d.d. 13 november 2022.
- suggestie voor een voorbede -

Bidden wij om bewustwording als het gaat om het klimaat, 
dat wij bij alles wat we doen en bij al onze plannen
denken aan mensen die in armoede leven;
dat wij in solidariteit delen met hen die niets hebben opdat niemand lijdt;
dat wij niet onverschillig zijn voor wat er om ons heen gebeurt,
maar blijven bouwen aan onze wereld als ons gemeenschappelijk huis.
Laat ons bidden.

We hopen dat we zo als bisdom gezamenlijk biddend negen dagen verbonden kunnen zijn en de Werelddag van de Armen kunnen vieren!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Goosen en Karin Bornhijm

diaconaal medewerkers