tarieven

Parochietarieven

Voor vieringen in onze parochie zijn de tarieven op voorstel van het bisdom ’s-Hertogenbosch vastgesteld.

Voor vieringen aan boord van ons centrum bedraagt de vergoeding* voor een:
Doop/Communie/Vormsel € 75,-
Huwelijk € 350,-
Jubileum € 275,-
Uitvaart € 475,-
Gebruik rouwkapel aan boord van Schipperscentrum Nijmegen
voor afscheid nemen voorafgaand aan de viering € 75,-
één nacht € 90,-
drie nachten € 225,-
vier nachten of meer € 300,-
Misboekjes € 1,- per stuk

*In de vergoeding van de vieringen zijn KSCC-koor, bloemversiering en zaken die met de voorbereiding te maken hebben opgenomen.

Indien een viering elders plaatsvindt waarbij u verkiest dat onze aalmoezenier voorgaat, dan zijn de vergoedingen als volgt:

Doop/Communie/Vormsel € 75,-
Huwelijk € 350,-
Jubileum € 275,-
Uitvaart € 475,-
Crematiedienst € 375,-
Misboekjes € 1,- per stuk