Op vrijdag 29 oktober hebben we weer een gezellige clubbijeenkomst. Op deze avond hebben we een gastspreker, de heer Sander Wels.

Na 40 jaar in verschillende functies bij de RWS te hebben gewerkt, geeft Sander voorlichting over wat er allemaal gebeurt op het water. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst met foto’s, krijgen we inzicht in de binnenscheepvaart, waterhuishouding en wat er komt kijken bij de afhandeling van incidenten. Ook krijgen we (een beetje) inzicht in de regels op het water en wat er 365 dagen per jaar gebeurt t.a.v. begeleiding van de scheepvaart.

Ook “Varen doe je samen” is een belangrijk onderwerp omdat naast de professionele schippers ook veel recreanten gebruik maken van de openbare wateren.

Al met al, een bijzondere bijeenkomst waarvoor schippersvereniging ‘Sterreschans’ jullie van harte uitnodigt.

Plaats: Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3 Doornenburg. Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde circa 22.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Peter van Megen,

secretaris Schippersvereniging Sterreschans