anbi

Belastingvoordeel voor u

Als u ons werk financieel steunt, dan mag u -onder voorwaarden- uw schenking aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Onze landelijke Parochie en onze stichtingen zijn namelijk aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Verantwoording door ons

Onze landelijke Parochie en onze stichtingen zijn aangemerkt als ANBI instelling. De voor deze status noodzakelijke publicatiegegevens treft u in onderstaande verwijzingen naar de meest actuele informatie en jaarverslagen van deze stichtingen:

1. KSCC jaarverslag 2022

2. KSW jaarverslag 2022

3. LKSCC jaarverslag 2022

4. Landelijke RK Parochie jaarverslag 2022

5. Soc. Past. Fonds Kermisgemeenschap jaarverslag 2022