anbi

Belastingvoordeel voor u

Als u ons werk financieel steunt, dan mag u -onder voorwaarden- uw schenking aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Onze landelijke Parochie en onze stichtingen zijn namelijk aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Verantwoording door ons

Onze landelijke Parochie en onze stichtingen zijn aangemerkt als ANBI instelling. De voor deze status noodzakelijke publicatiegegevens treft u in onderstaande verwijzingen naar de meest actuele informatie en jaarverslagen van deze stichtingen:

01_KSCC_jaarverslag 2021

02_KSW_jaarverslag 2021

03 LKSCC Jaarverslag 2021

04 Landelijke RK Parochie jaarverslag 2021

05 Schipperspastoraat jaarverslag 2021

06 Kermis-Circus jaarverslag 2021

07 Soc Past Fonds Kermisgemeenschap jaarverslag 2021