steun ons financi€€l

“In het schipperscentrum voel je je écht thuis.”

“Wat vond ik het fijn een bloemetje van de bezoekersdienst te ontvangen.”

“Die verjaardagskaart van het schipperscentrum: goed zeg…”

“Goh, wat fijn dat wij als ouders met de kinderen worden voorbereid op de Eerste Communie en het Vormsel.”

“Ik voel me welkom in een parochie dicht bij mensen”

“Een pastoraat dicht bij ons en ze doen ook nog aan belangenbehartiging!”

“Wat een fantastische medewerkers en vrijwilligers aan boord”

“Natuurlijk wil ik mijn financiële steentje bijdragen!”

Steun ons financieel

Waardeert u ook onze sociale, pastorale en culturele inzet en wilt u een financiële bijdrage schenken aan onze gemeenschap? Dan geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de persoon naast u in de Binnenvaart-, Kermis- en Circusgemeenschap. Voor het behoud van onze thuishaven is uw donatie meer dan welkom.

U kunt ons financieel op verschillende manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld in onze collecte, via onze drie donatieacties, een periodieke gift, een legaat of nalatenschap of in natura.

U kunt uw financiële bijdrage overmaken op een van de onderstaande bankrekeningnummers (IBAN-nummer) van Naam stichting (rekeninghouder).

Al onze stichtingen zijn een ANBI
Naam stichting Bankrekeningnummer BIC-code
KSCC-Nijmegen
Stichting K.S.C.C. voor Rijn- en Binnenvaart NL04 RABO 0135 8795 23 RABONL2U
Stg Kath Soc en Cult Centr voor Rijn- en Binnenvaart NL47 INGB 0001 1623 01 INGBNL2A
KSW-Nijmegen
Stg K.S.W. Nijmegen NL34 RABO 0135 8743 27 RABONL2U
Penn Stichting Katholiek Schipperswerk Nijmegen NL25 INGB 0003 0468 25 INGBNL2A
LKSCC
Landelijke Stichting KSCC NL21 RABO 0167 9298 60 RABONL2U
Land St Kath Soc Centr Rijn-Binnenvaart NL31 INGB 0000 3991 02 INGBNL2A
Landelijke Parochie
Landelijke Parochie B.C.K. NL21 RABO 0314 9086 25 RABONL2U
St. Sociaal Pastoraal Fonds Kermisgemeenschap NL15 RABO 0108 4212 44 RABONL2U

Collecte

Het woord collecte betekent verzameling. In een viering worden tijdens de collecte financiële gaven verzameld. Tijdens de eucharistie, wanneer de gaven van brood en wijn naar het altaar worden gebracht, wordt u uitgenodigd om uw gave te geven ten bate van het reilen en zeilen van onze parochie en haar werk in de wereld, dichtbij en verder weg.

Donatie-acties  

Jaarlijks organiseren wij drie donatieacties:

In april ontvangen betrokkenen in onze gemeenschap een eerste donatiebrief. In deze brief vragen wij een vrijwillige bijdrage voor het maatschappelijk en cultureel werk in de ontmoetingscentra in Nijmegen, Zwijndrecht/Rotterdam en Raamsdonksveer. Met deze Landelijke KSCC donatie-actie ondersteunt u ons werk. Bijvoorbeeld onze bezoekersdienst, die op bezoek gaan bij onze ouderen en zieken of hen een kaartje sturen, om te laten weten dat zij niet vergeten worden.

In september ontvangen betrokkenen in onze gemeenschap een tweede donatiebrief. In deze brief vragen wij een vrijwillige bijdrage voor noodzakelijke lopende kosten voor onze pastorale en sociale zorg. Met deze actie Gezinsbijdrage/Kerkbalans ondersteunt u onze Landelijke Parochie voor Binnenvaart, Circus- en Kermisexploitanten met een bijdrage aan personeelskosten, reiskosten, kosten voor verwarming, verlichting, verzekering en onderhoud van de kerken op de schipperscentra. Er zijn mensen die hun financiële bijdrage aan onze actie Gezinsbijdrage/Kerkbalans niet eens per jaar, maar maandelijks via een automatische afschrijving aan ons doneren.

In de decembermaand feestmaand ontvangen betrokkenen in onze gemeenschap een derde donatiebrief. In deze brief vragen wij u een vrijwillige bijdrage voor bijvoorbeeld de presentjes voor de kinderen met Sinterklaas, Adventvieringen, kerstversiering binnen en buiten onze parochielocaties, de kerstvieringen (Herdertjesmis, Nachtmis, Eerste kerstdag in Circus Freiwald, Tweede kerstdag), de afsluiting van het oude jaar en verwelkoming van het nieuwe jaar.

NB. Alle betrokkenen in onze gemeenschap ontvangen van ons drie keer per jaar een donatiebrief. Ook parochianen en betrokkenen die op enigerlei wijze al financieel bijdragen. Zo blijft iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze parochie en ons werk. Voor uw financiële steun zijn wij u zeer erkentelijk.

Periodieke gift

Als u ons werk financieel steunt, dan mag u -onder voorwaarden- uw schenking of periodieke gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Onze landelijke Parochie is namelijk aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met ons parochiesecretariaat.

Legaat/nalatenschap

Behalve door het doen van schenkingen/giften kunt u onze gemeenschap ook financieel steunen door haar te begunstigen in uw testament. Dit kan in de vorm van een legaat (= vast bedrag) of een deel/percentage van de erfenis. Als kerkelijke instelling zijn wij vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Hierover kan de notaris advies geven.
Denkt u om aan onze parochie na te laten en wilt u meer weten? Ga naar deze pagina op onze website voor meer informatie.

Bijdrage in natura

Mocht u met een gedachte rondlopen dat u onze gemeenschap in natura zou kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld met uw vrijwillige inzet of de schenking van een mooi voorwerp of bruikbare materialen? Neemt u dan contact met ons op om uw idee met ons te overleggen. Wij zijn u zeer erkentelijk.