Op zondag 17 maart organiseert de Stichting Zevenheuvelenloop weer de jaarlijkse Stevensloop. Om de loop veilig te laten verlopen worden er een aantal verkeersmaatregelen getroffen. Dit heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van het Schipperscentrum.
Rond 11.30 uur wordt de Weurtseweg van de Voorstadslaan tot aan de Winselingseweg afgesloten. De afsluiting duurt tot 14.00 uur. Er bestaat waarschijnlijk wel de mogelijkheid om het Schipperscentrum na afloop van de h. Mis via de Laan van Oost-Indië te verlaten. (Doet u dit alstublieft altijd in overleg met de verkeersregelaars van de Stevensloop.)