Als laatste Binnenvaartsoos, 4 juni, voor de zomer is als traditie de haringparty. Het was weer heel gezellig met muzikale inbreng van het Dordrechts Visserskoor. De soos werd goed bezocht en aalmoezenier Van Welzenes vond het ook gezellig en hield nog een toespraak, wat we erg waardeerde. We hopen in september iedereen weer in goede gezondheid terug te zien.

Tekst: Ina Feenstra. Foto’s: Ina Feenstra, aalmoezenier.