Op Eerste Pinksterdag 19 mei werden drie jubilea gevierd van bisschop Ad van Luyn sdb door de parochie voor schippers, circus en kermisgemeenschap. De jubilea (70 jaar Salesiaan, 60 jaar priesterschap en 30 jaar bisschop) werden gevierd in een feestelijke h. Mis. De bisschop en de aalmoezenier gingen samen de mis voor.

De h. Mis werd muzikaal opgeluisterd door Sylvia Greve (zang), Ingeborg Hubens (piano) en Dinie Jacobs (dwarsfluit) samen met Martin Hoenselaar (orgel) en het KSCC Kerkkoor o.l.v. Mia Janssen.

Na afloop was er een receptie met koffie en thee met wat lekkers.

Het was druk bij de h. Mis en de receptie, wat bijdroeg aan een leuke en gezellige jubileumdag.