Zondag 1 oktober 11.00 was de kerkdienst gehouden in de autoscooter. De kermis mis werd voorgegaan door kermisaalmoezenier Benrhard van Welzenes sdb en muzikaal ondersteund door het Koor KoMore uit Beuningen en zanger Jacques Verkerk.
Hier wat beelden van deze bijzondere gebeurtenis.
De gasten kregen na afloop allemaal een lekker stukje snoep en in de poffertjeskraam een bakje koffie met wat lekkers.
Onze dank gaat uit naar de familie Elzinga voor het beschikbaar stelen van de autoscooter, Frits Geven voor de lekkere snoep, de poffertjeskraam voor de koffie en ook Johan Stuy voor de gezellige muziek uit zijn prachtige orgel.
En natuurlijk ook de gemeente Nijmegen, organisator van de kermis en de heer Welzenes hartelijk bedanken.
En alle mensen die spontaan hebben meegeholpen aan deze eerste kermis-mis.
Was getekend Comité 750 jaar kermis Nijmegen.

Foto’s: Marco Frericks.