De kermis mis in Budel is erg leuk verlopen. De mis is goed bezocht. En zoals vaker werden de aanwezige kinderen door de aalmoezenier uitgenodigd om een klein stukje tekst voor te lezen of om een kaarsje aan te steken.
Hieronder hebben we ook een korte video geplaatst (1 min) om te laten zien dat het een vrolijke bedoeling is geweest.
Foto’s (en video): Tonny van der Veeken.