Aalmoezenier Van Welzenes was voorganger in deze dienst. Het St. Sebastiaangilde begeleidde de aalmoezenier vanuit de rotonde aan de Koornstraat naar de plek van de Kermis mis. Het Osse koor MengelmOeSS, een meerstemmig 50+ koor, verzorgde de zang bij deze viering. De mis was goed bezocht met meer dan 400 bezoekers.
Wethouder van Cultuur Dolf Warris hield aan het einde van de viering nog een korte toespraak met een dankwoord aan alle kermismensen voor hun inzet en wenste verder alle aanwezigen een fijne kermisweek toe. De op maandag jarige Martin Hoefnagels werd toegezongen. En na de kerklelijke inzegening van de Osse kermis ging iedereen zijn/haars weegs.