Op zondag 21 april werd de H. Mis gevierd in de autoscooter tijdens de kermis in Woerden. Aalmoezenier Bernhard van Welzenes en pastoor Huub Spaan gingen voor. De viering werd muzikaal opgeluisterd door het koor Jubilate Deo. Na afloop was er koffie met een oliebol.
Jaarlijks trekt deze viering veel mensen. Het is een echt Woerdens gemeenschapsfeest waaraan naast de landelijke RK parochie voor binnenvaart, circus en kermis ook de parochie Pax Christi Woerden deelneemt.