Maar liefst 18 vrijwilligers zijn vandaag aanwezig om grote schoonmaak te houden op het KSCC Schipperscentrum te Nijmegen. De foto in de zaal toont aan dat de hereh niet alleen het schip buiten goed kunnen boenen, maar ook binnen. Hulde!
Tijdens de koffie break hebben ze genoten van een heerlijk stuk vlaai. Dat ging erin als koek.

Aalmoezenier Van Welzenes bedankte allen voor hun inzet en zei heel blij te zijn dat er zovelen gekomen zijn.
Na gedane arbeid……. moet gegeten worden en Ria zorgde voor een heerlijke lunch.

Tonny van der Veeken (foto’s)