Geweldig dat de vrijwilligersavond zo’n succes is geworden! Het is altijd fijn om samen te komen en de inzet van alle vrijwilligers te waarderen. Gezellig eten en drinken is altijd een goede manier om samen te komen. En de live muziek en zang van Hans Lentjes en Kees Lagarde is altijd een geweldige manier om de sfeer nog gezelliger te maken.

De avond werd afgetrapt met een woord van dank van de voorzitter van het bestuur Jos Rouw en eindigde met een dankwoord van de aalmoezenier voor de inzet van de vaste medewerkers die gastheer of gastvrouw van deze avond waren.