De opening van het nieuwe activiteitenjaar is een groot succes geworden. Een gezellige boel, met muziek, een drankje en lekker eten.

Het is 11.00 uur en langzaam drubbelen de gasten binnen. Iedereen krijgt een kopje koffie met wat lekkers aangeboden. Dat gaat er wel in.

De aalmoezenier neemt het woord en heet iedereen welkom. Ook voorzitter Jos Rouw verwelkomt iedereen namens het bestuur.

Daarna komen snel de coördinatoren van de verschillende groepen die op het schipperscentrum actief zijn aan het woord. En volgt de diavoorstelling waar kort alle activiteiten van het afgelopen jaar de revue passeren.

Achter de schermen wordt door de werkgroep Soos met… hard gewerkt om iedereen van zijn natje en droogje te voorzien. Dat mag ook wel een keer geschreven worden. Hulde.

Er volgt een optreden van het koor De Waalkanters met accordeonist Hans Lentjes. Enkele aanstekelijk liedjes worden gezongen en de zaal doet lekker mee.

Intussen wordt buiten het eten met de barbecue bereidt. Na het optreden is het eten. Iedereen staat in de rij voor het eten en er is genoeg. Genoeg zelfs voor een tweede keer opscheppen.

Terwijl iedereen uitbuikt onder het genot van een drankje, treden De Waalkanters voor een tweede keer op.

Al met al een geslaagde dag. Dank aan iedereen die zich voor het goed slagen hebben ingezet.