Op woensdag 20 december organiseren we weer een Kerst- en Eindejaarsviering van Schippersvereniging Sterreschans. Deze viering vindt plaats in het Ontmoetingscentrum, in Doornenburg. De zaal is open vanaf 13.00 uur, het programma start om 13.30 uur. We willen weer een gezellige middag aanbieden.

Aalmoezenier Van Welzenes zal iets vertellen rond het Kerstthema. Er is muzikale omlijsting door een groepje zangers begeleid door een accordeonist. Uiteraard is er ook gezorgd voor een hapje en een drankje. Ook introducés zijn welkom.

De kosten voor de Kerst- en eindejaarsviering bedragen 20 euro per persoon.

Opgeven kan per telefoon bij Nellie van Megen, telefoonnummer 06 – 2750 5579.

Betalen, graag bij aanmelding, op de rekening van de vereniging: NL23 RABO 0353 2403 70, onder vermelding van Schipperskerstfeest 2023.

Met vriendelijke groet,
Peter van Megen, secretaris Schippersvereniging Sterreschans