“Ik ben iemand van de dag. Eind van deze maand word ik 83. We zijn al heel lang op zoek naar mijn opvolger. Maar helaas is deze nog niet gevonden.” Aalmoezenier Bernhard van Welzenes maakt zich een beetje zorgen om de toekomst van het KSCC in Nijmegen.

Zelfs jonge priesters uit Zuid-Afrika en India werden benaderd. Maar er zaten volgens hem geen geschikte kandidaten tussen. “Een jaar geleden dacht ik: dit is niet toekomstgericht. Te veel hangt van mijn persoon af.”

Opvolger

‘De Aal’ peinsde mettertijd heel wat af om een oplossing te vinden. Die bedacht hij: de Jos Vranken, het schip waarop het katholieke schipperscentrum is gehuisvest, moest omgebouwd worden tot een kenniscentrum. Onder de vleugels van het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum. Dat zich, samen met het Rooms-katholieke Schipperspastoraat, blijvend in moet kunnen zetten voor de varende gezinnen. Ook dat is de toekomst. Met een netwerk dat zich door geheel Europa uitstrekt.

Maar het probleem van een priester-opvolger blijft wel hangen. “Wordt er uiteindelijk geen vervanger voor mij gevonden, dan stellen we een directeur aan. Dan gaat de boel tenminste wel door.”

Kweekvijver

Niet alleen moest er een kenniscentrum komen, maar ook een museum. Dat draait inmiddels op volle toeren. Op termijn zal er ook een vaarsimulator worden geïnstalleerd. Als modern hart van een nostalgisch ogende Waalhaven. Rond de Jos Vranken ligt inmiddels menig historisch vaartuig als woonschip afgemeerd. Met de aanleg van een fietsroute moeten toeristen en dagjesmensen dit fraai stukje nautisch Nijmegen kunnen vinden. Kortom: deze natte geschiedenis is in de woorden van de aalmoezenier “uit het lage water gehaald en naar de samenleving gebracht”.

En dat onder de aandacht brengen lijkt goed te gaan lukken. Hij vertelt: “Meer plannen daarvoor heb ik besproken met een leuk werkgroepje. Breed georiënteerde plannen die op drie poten staan: onderwijs, technische ontwikkelingen en de brandstoftransitie in de binnenvaart.”

Wil je werken bij een timmerbedrijf, wil je aan de slag op een werf? Of een loopbaan bij Rijkswaterstaat? Alles watergebonden bedrijvigheid en beroepen. Met het kenniscentrum als kweekvijver. Die volgens de aalmoezenier van buiten gevuld moet worden; lees: voor nieuwe aanwas moet zorgen. Want het aantal jongeren dat in de binnenvaart een toekomst ziet, neemt af.

Financiering

Van Welzenes: “We hebben brieven gestuurd naar scholen in de omgeving. Om jongeren te prikkelen en geïnteresseerd te krijgen voor het werken op en rond het water.”

Daarvoor is op de eerste verdieping van de Jos Vranken een informatie-eiland in wording. Met uiteindelijk een interactieve tafel vol documentatie en voorlichting. Inclusief bibliotheek. Want de kennis die tegenwoordig van aspirant-varensmensen gevraagd wordt, is enorm.

Om al deze voornemens serieus en professioneel vorm te kunnen geven, is eigenlijk een goede en structurele financiering voor nodig. Van Welzenes: “Wij worden niet dik gesubsidieerd door de overheid. Dus ik moet het geld uit alle windrichtingen vandaan zien te halen.”

“Het KSCC is nu structureel in ontwikkeling. Met de broodnodige hulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers. Het stuurgroepje dat wij hebben, is geweldig. Ik ben heel blij met deze mensen. We zitten vol ideeën voor de toekomst. Gelukkig maar. Want de binnenscheepvaart heeft weinig ambassadeurs van zichzelf.”

Het kenniscentrum kan als vlaggenschip gaan fungeren om aandacht te vragen voor de aanwas van nieuwe generaties. Van Welzenes gelooft er heilig in de wereld die binnenvaart heet zo toegankelijk te kunnen maken voor de buitenwacht. “Dat informatie-eiland, dat gaat gebeuren. De weg is vooruit.”

Nu die opvolger nog…

Overgenomen van Binnenvaartkrant 3-5-2024

Foto: Manon Bruininga