misintentie

Misintentie

Wilt u in de zondagsviering een extra gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, voor een jubileum, voor een speciale gelegenheid, voor hulp in een moeilijke zaak of uit dankbaarheid? Dan kunt u uw misintentie opgeven via het parochiesecretariaat.

In Raamsdonksveer kunt u uw misintentie rechtstreeks doorgeven aan de gebedsleider.

Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Misintentie kort na overlijden

Alle overledenen worden gedurende zes weken na de kerkelijke uitvaart in de zondagsviering herdacht in de misintenties bij de voorbeden. Daarnaast kunt u zes vieringen opgeven waarin voor uw dierbare gebeden zal worden. U ontvangt een brief om deze data op te geven. Wilt u daarna voor uw dierbare laten bidden dan kunt u uw gebedsintenties opgeven via het parochiesecretariaat. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel kunt u een vrijwillige bijdrage geven.