Rome – Zondag 9 juli kondigde paus Franciscus de benoeming van 21 nieuwe kardinalen aan. Onder de namen van de nieuwe kardinalen is ook pater Ángel Fernández Artime, de Algemeen Overste van de Salesianen.

De benoeming van pater Ángel Fernández Artime is een teken van vertrouwen en hoop die de Heilige Vader Paus Franciscus stelt in pater Ángel en de Salesianen van Don Bosco.

De Heilige Vader sluit de aankondiging af door iedereen uit te nodigen om voor de nieuwe kardinalen te bidden: “Laten we bidden voor de nieuwe kardinalen, dat zij door hun gehechtheid aan Christus, de barmhartige en trouwe Hogepriester (vgl. Heb 2,17) te bevestigen, mij mogen helpen in mijn ambt als bisschop van Rome ten goede van al Gods gelovige volk”.

Bart Decancq provinciaal