Op dit moment staat de geldmeter voor de Vastenactie 2022 voor de ondersteuning van de Salesianen in Oekraïne op meer dan € 1.400,-.

Bedankt.

De oorlog in Oekraïne woedt steeds heviger en elke dag krijgen we verschrikkelijke beelden vanuit het Oost-Europese land te zien. Ter plekke zijn de salesianen van Don Bosco non-stop in de weer om families en jongeren op te vangen, maar ook wereldwijd draagt de Salesiaanse Familie haar steentje bij.

Dit jaar hebben we besloten dat de opbrengst van de Vastenactie 2022 gaat naar het goede werk van de Salesianen die in Oekraïne actief zijn.

Lees hieronder waarom.

Stort uw bijdrage voor de Vastenactie 2022 op onderstaand banknummer. Gebruikt u een buitenlands banknummer dan moet u ook de BIC vermelden.

IBAN: NL21 RABO 0314 9086 25 / BIC: RABONL2U

tnv Landelijke Parochie B.C.K.

ovv Vastenactie 2022.

“De situatie is tragisch”, vertelt de Oekraïense provinciaal Mykhaylo Chaban. “Zoals iedereen weet, startte Rusland een oorlog. Ze hebben ons volk aangevallen, onze vrijheid afgepakt en willen ons land weer het hunne maken. Ons volk verzet zich en ons leger probeert zich – ondanks de beperkte middelen – te verdedigen. Er zijn veel slachtoffers onder de soldaten, maar ook onder de burgers. Overal in Oekraïne bestaat het gevaar van bombardementen en onze hoofdstad Kiev heeft het zwaar te verduren, net als de gebieden die aan Rusland grenzen.”

Blijvende aanwezigheid
“Wij, salesianen, zijn in de verschillende steden aanwezig. We blijven bij de mensen tot het allerlaatste moment en proberen diegenen te zijn die teleurgestelde mensen hoop geven”, gaat Mykhaylo verder. “We creëren ruimte voor vluchtelingen in onze salesiaanse structuren, maken schuilplaatsen, enzovoort. Ik vraag u allereerst om voor Oekraïne te bidden, maar ook om open te staan als er vluchtelingen naar uw land komen. Ik dank u voor al uw hulp en steun.”

Financiële hulp
Voor de provincies die wat verder weg liggen, is het moeilijker om materiële hulp te bieden, maar ook bij hen is de solidariteit groot. Zo heeft de Italiaanse provincie al een mooi bedrag gedoneerd en zal ze ook de bouw van een schuilkelder tegen luchtaanvallen financieren. Daarnaast hebben onder meer de Spaanse, de Ierse, de Sloveense, de Britse en een aantal Indiase provincies al een bijdrage gestort.

Ook onze provincie (Vlaanderen-Nederland) blijft niet bij de pakken zitten. “We zullen een eerste bedrag overmaken en daarna evalueren we de situatie verder”, aldus provinciaal Wilfried Wambeke. “Indien het conflict blijft aanhouden, zullen we verdere stappen nemen en bekijken hoe we nog meer kunnen betekenen voor het Oekraïense volk.”