De gezamenlijke kerken in Nederland zijn goed voor 28.000 fulltimebanen aan vrijwilligerswerk. Dat zei hoogleraar filantropie en vrijwilligerswerk J. Meijs woensdag bij de start van de jaarlijkse Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwerfactie van Nederland. De actie bestaat dit jaar 50 jaar. Vanwege hun enorme inzet worden de vrijwilligers daarom extra in het zonnetje gezet.

In elke Nederlandse gemeente zijn gemiddeld zes kerken te vinden en bij die kerken hoort een enorm aantal vrijwilligers dat zich op allerlei terreinen inzet. Zo kwam hij tot de rekensom van 28.000 onbetaalde fte’s.

Ook bisschop J. van den Hende van Rotterdam stond stil bij de rol van vrijwilligers, die niet alleen financieel maar ook praktisch verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren en voortbestaan van kerken. Bisschop Van de Hende sprak over de kerk als netwerk en over de persoonlijke inzet van zoveel vrijwilligers: “Eigenlijk raak je nooit uitgepraat over vrijwilligerswerk. Het gaat steeds om de capaciteiten, talenten en gaven van zoveel mensen van verschillende generaties. Kerkbalans is niet denkbaar zonder die mentaliteit. Deze actie kan gezien worden als start en als voortzetting van het kerkelijk leven.”

Actie Kerkbalans is een jaarlijkse collecte van een aantal christelijke kerkgenootschappen in Nederland, waaronder de Rooms-katholieke Kerk en de Protestantse Kerk Nederland. Tijdens de campagne herinneren zij gelovigen eraan dat de kerken in Nederland voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van de vrijwillige bijdragen van hun leden. Die worden door Actie Kerkbalans opgeroepen om hun jaarlijkse kerkbijdrage te betalen.

In een veel parochies en protestantse gemeenten gebeurt dit door vrijwilligers die brieven rondbrengen en andere fondsenwervende activiteiten organiseren. 

Onder het motto ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ vragen parochies aan gelovigen om een financiële bijdrage voor hun eigen lokale kerk. Wilt u bijdragen? Kijk dan op deze website hoe dat kan.