Allerzielen 2021 videobericht

Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van veel dierbaren. In de Allerzielenviering van zondag 31 oktober om 11.00 uur willen wij hun namen noemen, een kaarsje branden en een plaatsje geven in ons gebed.
Bekijk het videobericht van de aalmoezenier.